Хөл бөбөгчин залуу


.......C1 тайлбарлагч байсан Заяа байгаан нутгийн анд