Зиаг энийг зарим нь мэдэх байхаа


Энэ бол зарим хэвлэлүүд дээр байдаг алтан дардац шүү дээ, Килшээ гэдгийн гэхдээ яаж бичдийн бөө мэд, Энийг вектор програам дээр хийдийн шөө,