Бас нэг зөвлөгөө


Бид яагаад офсэт хэвлэлийг сонгодог вэ? Энэхүү хэвлэл нь нягтрал сайтай багадаа л гэхэд 300dpi Мөн фото зураг шиг шаралдаггүй өнгөө алддаггүй юм, Бас хамгийн сайн цаас бол сонины чаас байдаг гэжаагаа, Монголд саяханаас дижитал принт гэж орж ирсэн энэ бол том хэмжээтэй болон олон тоогоор хэвлэх боломжтой принтэр л гэсэн үг гэхдээ 4н өнгө нь бие биен дээрээ тогтох чадвар муу өнгөө алдах магадлалтай гэхдээ өнгө будаг хэвлэлт нь бол тасархай тэрүүгээр хэвлүүлээд бүрүүлчихсэн цагт бол лайтай лайтай гэвч үнийн хувьд хямдхан хэвлэлийн үйлдвэрийн үнэнээс 1 дахин үнэтэй дээ,